Mediation

Met de deelnemers wordt eerst een apart en vertrouwelijk intakegesprek gehouden als zij dat willen.
Dat gesprek is telefonisch of persoonlijk. Er wordt daarin onder meer uitgelegd hoe mediation werkt.

Als de deelnemers en de mediator in gesprek gaan, wordt er een mediationovereenkomst ondertekend. Daarin is onder meer de vertrouwelijkheid geregeld.

Haak Mediation is neutraal en neemt geen beslissingen, maar is wel actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Er wordt scherp gelet op de belangen van de deelnemers.

Vaak zijn er time-outs in de mediation. Dat zijn momenten waarop de deelnemers apart en vertrouwelijk met de mediator kunnen spreken. Dat leidt regelmatig tot verrassende resultaten.

Als de deelnemers hun advocaten of adviseurs in de mediation willen betrekken, is dat voor Haak Mediation geen probleem en leidt dat doorgaans tot een snelle en passende oplossing.

Als er met elkaar een oplossing is gevonden, zorgt Haak Mediation er voor dat de afspraken goed worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

Auteursrecht © 2003-heden: Haak mediation & coaching Rotterdam | Alle rechten voorbehouden / all rights reserved.
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.